15.1.2015 (čtvrtek) Členská schůze

06.01.2015 20:28

V 16:00 h, Klub důchodců v Domě sociálních služeb, Tyršova 27, Vyškov.

Program:

- Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014,

- Zpráva revizora účtu,

- Plány činnosti a hospodaření na rok 2015,

- Významné akce v roce 90. výročí založení KČT ve Vyškově,

- Ocenění členů odboru,

- Odborová agenda