31.1.2015 K myslivně U jelena - 11 km

06.01.2015 20:35

Říčky, bus - Kaprálův mlýn (skaut. zákl.) - mlýn U jelena - Ochozská jeskyně - Hostěnické propadání - Mokérská myslivna - Horákovska myslivna - Líšeň, Mariánské údolí, bus. Odjezd v 8:41 h autobusem přes Bukovinu do
zastávky Ochoz u Brna, Říčky, rozc. Návrat vlakem v 17:44 h.