Historie pochodu

Ve druhé polovině šedesátých let minulého století se soustavně zvyšoval zájem veřejnosti o turistické pochody, což vyvolalo aktivitu i ze strany turistického oddílu ve Vyškově. Již v dubnu roku 1970 se začal připravovat další z dálkových pochodů v Jihomoravském kraji, který byl pojmenován podle nejvyššího vrcholu Vyškovského okresu, tedy DP Kolem Kojálu. Uskutečnil se za velkého zájmu veřejnosti dne 8. května 1970.

 

Název pochodu se poměrně rychle vžil, ale někteří vtipálkové jej začali spojovat s hotelem Kojál ve Vyškově. Snad i to přispělo k tomu, že vedoucí turistických oddílů mládeže (TOM) považovali za vhodné mít pro mládež vlastní dálkový pochod a tak již v roce 1972 se konal kromě 3. ročníku DP Kolem Kojálu i DP Osvobození. Jeho pojetí bylo poněkud odlišné od tehdy běžných dálkových pochodů, protože měl jasně stanovený program. TOM se sešly na určeném místě startu, kde jejich vedoucí dostali časově i místně určené zastávky. Účastníci se na nich dozvěděli některé historické i kulturní zajímavosti a byly zde uspořádány i různé soutěže mezi turistickými oddíly.

 

V roce 1974 byl i původní dálkový pochod nazván DP Osvobození kolem Kojálu. Zájem blízké i vzdálené veřejnosti o zúčastnění se pochodu byl v této době obrovský. Například v roce 1975 se pochodu zúčastnilo 504 osob a v roce 1976 dokonce 836. V dalších letech však už začal být vidět pokles v počtu zúčastněných na tomto pochodu. Jednou z příčin asi bylo i to, že souběžně běžel DP Osvobození pro turistické oddíly mládeže.

 

V roce 1978 rozhodl výbor odboru o tom, že se bude konat pouze jeden pochod, a to pod názvem DP Osvobození kolem Kojálu. Ale ani tento název dlouho nezůstal. Po konferenci Svazu turistiky a následných změnách rozhodl nový výbor odboru, že se bude pochod organizovat i nadále. Od roku 1980 se pochod koná pod názvem Pochod osvobození Vyškova, někdy i s jiným přídomkem. Měnil se však nejen název pochodu, ale i startovní a cílová místa. Nejoblíbenějším místem startu byla železniční stanice Luleč pro svou blízkost do přírody. Mnohé z pochodů měly start i cíl na sportovním stadionu ve Vyškově nebo i v restauraci železniční stanice Vyškov. Přes několikeré změny

v názvu, i v menších či větších změnách jeho průběhu trvá pochod dodnes.

 

Po roce 1989 bylo velké úsilí funkcionářů věnováno reorganizaci Svazu turistiky, organizačním, metodickým a obsahovým změnám, a to i u pochodu Ani přeměna turistického oddílu zpět na Klub českých turistů v roce 1990 však nic nezměnila na tradici organizování Pochodu osvobození Vyškova.

 

Krizovým obdobím nejen pro pochod, ale pro celý vyškovský odbor KČT se stal rok 2000. Velké změny způsobené především zestárnutím a zmenšením počtu členské základny zapříčinily, že neměl kdo pokračovat nejen ve vedení pěší turistiky, ale i v organizaci Pochodu osvobození. Během tří let přestal odbor KČT ve Vyškově v podstatě existovat a pochod se v těchto letech nekonal.

 

V roce 2003 se ujal pořádání Pochodu osvobození KČT Fénix Brno – Medlánky, ke kterému se v následujícím roce přidal obnovený odbor KČT Vyškov. Významným rokem v historii Pochodu Osvobození Vyškova se pak stal rok 2005, ve kterém začal KČT Vyškov organizovat pochod již samostatně. Pro tento již 33. ročník byly vytvořeny nové pěší a cyklistické trasy, které vedly krásnou přírodou Drahanské vrchoviny v okolí Vyškova. K pochodu byla také přidána, dnes velmi oblíbená dětská trasa „Kolem Kačence“ pro děti s doprovodem rodičů, s různými hrami a soutěžemi. Vyškovští myslivci připravili pro děti obrázky z přírody a soutěž v poznávání různých zvířátek. Významným přínosem bylo, že ZOO Vyškov poskytla zúčastněným dětem volný vstup do ZOO. V této tradici se pokračovalo i v dalších letech.

 

Od roku 2008 je s pořádáním Pochodu spojeno i zahájení turistické sezóny ve Vyškově, které organizuje město Vyškov ve spolupráci s Klubem českých turistů a jinými organizacemi města.

 

V roce 2011 muselo dojít ke změně dětské trasy pochodu. Rybník Kačenec byl vypuštěn, přistoupilo se k jeho odbahňování, takže se tento prostor stal pro pohyb dětí naprosto nevhodným. KČT proto hledal jiné možnosti, kudy povede dětská trasa. Poloha Vyškova s průtahem městem, železnicí a dálnicí však mnoho možností nenabízela. Bylo proto rozhodnuto vést trasu městem a za procházku pěknou přírodou nabídnout něco jiného – více her a soutěží. Dům dětí a mládeže ve Vyškově dal odboru k dispozici Dětské dopravní hřiště (i s koly a koloběžkami) a společnost Bikros poskytla prostory pro další hry. Trasa byla opět ukončena volným vstupem dětí do ZOO.

 

Rok 2012, který byl rokem 40. výročí Pochodu osvobození Vyškova přinesl do náplně všech tras pochodu další výraznou změnu. Postavení rozhledny Chocholík nad Drnovicemi inspirovalo výbor odboru KČT k tomu, aby všechny pěší a cyklistické trasy vedly přes tuto rozhlednu. Byly zpracovány propozice s novými trasami, které vedly krásnou přírodou vyškovska a byly korunovány zastavením se na Chocholíku. Částečnou změnou prošla i dětská trasa. Opět vedla přes Dětské dopravní hřiště a Bikros a byla ukončena návštěvou Muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově. Velice vstřícným a ochotným jednáním zabezpečilo vedení Muzea bezplatný autobusový přesun dětí s doprovodem rodičů na letiště.