Start a cíl

Start a cíl: 28. dubna 2012

Pro pěší a cyklotrasy byl průběžně od 6:00 do 17:00 hodin v restauraci na nádraží ČD ve Vyškově.

Pro dětskou trasu na dopravní hřiště DDM byl start od 8:30 do 10:30 hodin u Turistického informačního centra na Masarykově náměstí ve Vyškově, cíl na BIKROSCE do 13:00 hodin. Odměnou byl volný vstup do Muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově (přeprava na letiště byla zabezpečena autobusem).